AssetsValueVariationVolume
SLED4R$ 0.70+2.94% 276,529.00
IBOV87,946+2.90% 0.00
IGCX14,159+2.85% 0.00
IBXX37,151+2.92% 0.00
DOLCOMR$ 5.4054+0.01% 0.00