AssetsValueVariationVolume
SLED4R$ 0.78+1.30% 491,321.00
IBOV101,216-1.57% 0.00
IGCX16,488-1.39% 0.00
IBXX42,856-1.56% 0.00
DOLCOMR$ 5.2917+0.00% 0.00