AssetsValueVariationVolume
SLED4R$ 1.39+1.46% 220,860.00
IBOV106,557+0.47% 0.00
IGCX16,545+0.67% 0.00
IBXX44,658+0.51% 0.00
DOLCOMR$ 4.1962+0.00% 0.00