AssetValue*VariationVolume
MOVI3R$ 15.00-6.25% ▼69,471,655.00
IBOV99,057-1.20% ▼0
IBXX41,638-1.22% ▼0
IGCX15,259-1.42% ▼0
DOLCOM4.010.00% ■0